19.11.2015

Kiilto vastaa asiakkaidensa toiveisiin elintarvikepakkauksiin hyväksytyillä liimoilla

Kiilto Oy on hyväksytty elintarvikekontaktimateriaalitoimittajaksi. Elintarvikepakkauksissa käytettävien liimojen EU-elintarvikehyväksyntä on pilottiprojekti, jonka Tampereen teknillisestä yliopistosta diplomi-insinööriksi valmistunut Tero Järvenpää teki Kiillolle diplomityönään. Kimmoke projektiin tuli Kiillon asiakkailta: he tarvitsivat liimoja, joilla on uusi EU-lainsäädännön mukainen vaatimustenmukaisuustodistus merkkinä materiaalin soveltuvuudesta elintarvikekontaktiin.


– Koko projekti oli asiakaslähtöinen. Meidän asiakkaamme ovat valistuneita ja hyvin ajan tasalla elintarviketurvallisuusasetuksista, kertoo Kiilto Oy:n teollisuusosaston asiakaspalvelupäällikkö Heikki Honkala. – Asiakastarpeet ovat meille luonteva tapa kehittää tuotteitamme ja toimintaamme.

– Usein teknisen alan diplomityöt tehdään aika pienestä osa-alueesta. Minun tavoitteenani oli kiteyttää monen eri alueen – tuoteturvallisuuden, lainsäädännön ja kemian – tiedot mahdollisimman yksinkertaiseen muotoon. Tämä oli mielenkiintoinen työ, jolle on selkeä tarve, eivätkä sen tulokset jää pöytälaatikkoon, Tero Järvenpää tiivistää.

Pilottiprojektin tuloksena EU-hyväksyntä ja uusi toimintamalli

Kiillon tuotevalikoimaan on kuulunut jo ennestään elintarvikepakkauksiin soveltuvia liimoja, mutta elintarvikkeiden kontaktimateriaaleja koskevaa EU-lainsäädäntöä on hiljattain tarkennettu.

Tuoteturvallisuutta koskevien säädösten ja asetusten kirjo on kuitenkin laaja ja niiden tulkinta vaihtelevaa. Järvenpää kokosi työssään nykyiset vaatimukset yhteen ja kehitti Kiillolle niiden pohjalta uuden toimintamallin. Järvenpään pilottiprojektin tuloksena Sitol 4140 - ja Sitomelt EVO 30 -liimoille saatiin EU-lainsäädännön mukaiset vaatimustenmukaisuustodistukset.

– Nämä liimat pitävät koossa esimerkiksi aaltopahvipakkauksia: liimasaumoilla suljettaviin pakkauksiin pakataan kaikenlaisia elintarvikkeita aina perunoista kalapuikkoihin. Tällaisissa käyttökohteissa liiman elintarviketurvallisuus on ehdottoman tärkeää, Heikki Honkala toteaa.

Järvenpään toimintamallia hyödynnetään Kiillossa myös jatkossa, kun elintarvikepakkauksiin sopivien liimojen valikoimaa laajennetaan muihin liimatyyppeihin. Lähes kaikille Sitol- ja Sitomelt-liimoille sekä valikoiduille Kestokol-, Kestopur- ja KiiltoFlex-tuotteille tullaan hankkimaan vastaava hyväksyntä.

Todistukset merkkinä turvallisesta laadusta

Vaatimustenmukaisuustodistuksen saaneet tuotteet täyttävät sekä elintarvikkeiden kanssa suoraan tai välillisesti kosketuksiin joutuvien tarvikkeiden ja materiaalien kehysasetus (EY) N:o 1935/2004:n, GMP-asetus (EY) N:o 2023/2006:n hyvistä tuotantotavoista, Elintarvikelaki L 23/2006:n että muoviasetus (EU) 10/2011:n. Kyseisten tuotteiden etiketeissä ja esitteissä tämä näkyy jatkossa malja-haarukka-symbolina.

Sitol 4140 ja Sitomelt EVO 30 ovat todistetusti soveltuvia elintarvikekäyttöön. Asiakkaillemme on saatavilla kattavasti tietoa näistä tuotteista, ja omavalvontajärjestelmän sekä sitä täydentävän HACCP-järjestelmän (Hazard Analysis and Critical Control Points) avulla tuotteiden vaatimustenmukaisuus on myös osoitettavissa.

Elintarvikehyväksyntäprojektin tiimoilta Kiillossa on käynnistetty myös henkilökunnan kouluttamista. Tuotannon toimintaohjeisiin on tehty useita käytännön muutoksia, joiden myötä Kiilto voi taata asiakkailleen ehdottoman turvallisen tuotteen käytettäväksi elintarvikkeiden kanssa suoraan tai välillisesti kosketuksiin joutuvissa tarvikkeissa ja materiaaleissa.

Linkit
Ei linkkejä.