Rohkea ja hallittu muutos toi mukanaan paljon parannuksia

Valion Riihimäen tuotantolaitoksessa valmistetaan todennäköisesti melkein jokaisesta suomalaiskeittiöstä sekä ruokapöydästä tuttuja tuotteita: maitoa, kermaa, piimää ja jogurttia. Riihimäen erikoisuutena ovat rahkavaahdot, jotka vaativat omanlaisensa tuotantolaitteet. Vuositasolla tuotantolaitoksessa tuotetaan kaiken kaikkiaan yli 200 miljoonaa kiloa erilaisia maitotuotteita. Valion Riihimäen tuotantolaitosella Kiilto kasvoi tavarantoimittajasta asiantuntevaksi kehittäjäkumppaniksi.

Kiillon ja Valion Riihimäen tuotantolaitoksen yhteistyö käynnistyi vuonna 2016. Yhteistyötä on tehty tiiviimmin nyt reilu vuosi. Kumppanuuden alkumetrit ovat Valio Riihimäen tuotannosta vastaavan tuotantopäällikön Minna Laatikaisen mielestä sujuneet erinomaisesti ja hyvässä yhteisymmärryksessä.

- Kiilto oli jo aiemmin toimittanut meille joitakin puhdistustuotteita, mutta varsinaista palvelusopimusta meillä ei aiemmin ollut. Valiolla oli jo entuudestaan muita toimipaikkoja, jotka tekivät tiiviimpää yhteistyötä Kiillon kanssa, ja heillä oli hyviä kokemuksia yhteistyöstä.

- Elintarviketuotannossa hygienia on oikeastaan se kaikkein tärkein ja kriittisin asia, joka pitää aina olla hoidettuna täydellisesti. Meidän täytyy joka hetki muistaa, että olemme tekemisissä elintarvikkeiden kanssa. Kaikki lähtee siitä, että meillä on puhdas ympäristö ja puhtaat laitteet. Puhtaudesta ei voi tinkiä missään nimessä - muutoin koko yrityksen toiminta vaarantuu.

Asiantuntijatukea asiakkaan tarpeeseen

Riihimäen tuotantolaitos aloitti yhteistyön Kiillon kanssa tarkastelemalla, minkälaista asiantuntijatukea Kiillolla on tarjota. Laatikaisen mukaan Valio kaipasi myös kehitysehdotuksia siihen, millaisia muutoksia käytössä oleviin valikoimiin voitaisiin tehdä.
Halusimme karsia puhdistusaineiden nimikemäärää, mutta samalla varmistua siitä, että jokainen aine soveltuu varmasti jokaiseen sille valittuun käyttökohteeseen
Minna Laatikainen | Tuotantopäällikkö, Valio Riihimäki

- Halusimme karsia puhdistusaineiden nimikemäärää, mutta samalla varmistua siitä, että jokainen aine soveltuu varmasti jokaiseen sille valittuun käyttökohteeseen, Laatikainen kertoo.

Pesuaineita kuluu, mutta puhdasta tulee!

Siivousrutiineihin kuuluu mm. koneiden pintojen käsinpesu, säiliöiden päältäpesu, lattioiden pesut sekä tuotantokoneiden ja -linjojen kiertopesut. Koneiden pintapesut suoritetaan käsin, ja lattiat vaahdotetaan matalapainepesurilla sekä harjataan.

Kiertopesu on automaattinen tuotantokoneiden ja -putkistojen puhdistusjärjestelmä. Kiertopesulla puhdistetaan muun muassa tuotelinjat. Kiertopesua ohjataan keskitetysti tuotantolaitoksen valvomoista. Kun laite on aika laittaa pesuun, käyttäjä laittaa laitteiston pesuasentoon ja pesu käynnistetään valvomosta, jolloin kiertopesu alkaa. Kiertopesussa käytetään emäs tai emäs-happopesuja.

Puhdistusaineiden puhdistusteho ja sopivuus sekä ratavoiteluaineiden sopivuus erilaisiin laitteisiin ovat Laatikaiselle erittäin merkittäviä tekijöitä.

- Jokainen puhdistusaine ja ratavoiteluaine on testattava hyvin, jotta voidaan varmistua pesutuloksen ja ratavoiteluaineen soveltuvuudesta käyttökohteissa. Meidän on varmistettava hyvä pesutulos ja laitteiden toimivuus, Laatikainen kertoo.

Elintarviketeollisuuden toimialaspesifi substanssiosaaminen vakuutti

Valion ja Laatikaisen näkökulmasta oli tärkeää, että Kiilto pystyi osoittamaan heille yhteyshenkilöt, jotka ovat elintarviketeollisuuden asiantuntijoita itsekin. Tämä teki yhteistyöstä hedelmällistä ja johti tuotantoprosessin korkeatasoiseen kehittämiseen.
- Emme olisi onnistuneet tässä valtavassa urakassa näin hyvin ilman KiiltoCleanin asiantuntijoita ja heidän kanssaan sujuvaa yhteistyötä.
Minna Laatikainen | Tuotantopäällikkö, Valio Riihimäki
- Emme olisi onnistuneet tässä valtavassa urakassa näin hyvin ilman Kiillon asiantuntijoita ja heidän kanssaan sujuvaa yhteistyötä. He tutustuivat ympäristöihimme perusteellisesti, ja tuntevat tuotantolaitosten yleiset vaatimukset ja puhdistuskohteet jo valmiiksi hyvin.

- Kiillon asiantuntijoilla oli selkeä näkemys, mikä puhdistuskemikaali tai ratavoitelutuote sopisi mihinkin kohtaan prosessia, Laatikainen kiittelee.


Siirtymä onnistuu hallitusti asiantuntijoiden avulla

Vuoden aikana moni asia on mennyt eteenpäin ja parantunut; tuotantolaitoksella on tehty paljon muutoksia. Laatikainen on ollut Kiilto-yhteistyössä erityisen tyytyväinen siihen ammattimaisuuteen, jolla suuriakin muutoksia on viety eteenpäin hallitusti.

- Muutoksenhallinta on onnistunut hienosti. Siirryimme käyttämään Kiillon kemikaaleja, ja hallittu vaihdos on vaatinut monen ihmisen osaamista. Kiillon ihmiset ovat olleet apunamme varmistamassa, että kaikki tehdään oikein.

- Jos joku tuote ei ole toiminut halutulla tavalla, siihen on tehty muutoksia. Tästä näkökulmasta yhteistyömme on ollut erittäin onnistunutta, Laatikainen kehaisee.