KiiltoClean Oy jäseneksi IIH ja IHO toimialajärjestöihin

KiiltoClean Oy on nyt jäsen ruotsalaisessa toimialajärjestö IIH:ssa (Branschförening för industriell och institutionell hygien) ja saksalaisessa toimialajärjestö IHO:ssa (Industrieverband Hygiene und Oberflächenschutz für industrielle und institutionelle Anwendung E.V.).

Kummatkin järjestöt edustavat ammattipuolen puhdistus- ja pesuainealan yrityksiä. Järjestöt toimivat edunvalvojina ja välittävät tietoa alan lainsäädännöllisistä vaateista, seuraavat markkinoiden trendejä ja toimivat yritysten välisenä informaatiokanavana. Toimialajärjestöjen jäsenenä avulla vahvistamme osaamistamme ja tietämystämme vientimaidemme markkinoilla.

Lisätietoa järjestöistä: www.iih.se www.iho.de