Koulutusreissulta tuliaisiksi uusia tuotekehitysideoita

Kiilto kouluttaa henkilöstöään, jotta asiakkaille pystytään tarjoamaan ajanmukaisia, tarpeisiin sopivia liimoja. Kiillon asiantuntijat suorittivat keväällä 2016 European AdhesiveSpecialist -tutkinnot Fraunhofer-instituutissa Saksassa.

”Tämä kolmen viikon koulutus oli hyvää kertausta asioista, jotka jo tiesin ja samalla erinomainen mahdollisuus paneutua käytännön ilmiöihin liimauksessa, myös asiakkaiden näkökulmasta”, tuotekehityspäällikkö Soilikki Kotanen sanoo.

Parempaa palvelua ja parempia tuotteita asiakkaille

Asiakas on Kiillolle kaikki kaikessa. Jotta voidaan tarjota viimeisimmän kehityksen mukaisia, asiakkaan prosessiin räätälöityjä tuotteita, tulee henkilöstön tietotaidon olla ajantasaista. Kouluttautumisella voidaan varmistaa tuotteiden jatkuva kehitys muuttuvalla alalla.

Kun oma tietämys syvenee, pystyy paremmin auttamaan asiakasta parantamaan omia prosessejaan

”Kun oma tietämys syvenee, pystyy paremmin auttamaan asiakasta parantamaan omia prosessejaan”, sanoo Kiillon asiakaspalvelupäällikkö Juha Rinne.

Koulutus antoi asiantuntijoille tietoa uusista liimatyypeistä ja tuoreita välineitä kehittää Kiillon tuotteita entisestään.

”Ala kehittyy koko ajan monella tapaa. Kouluttautuminen on hyvä keino pysyä kehityksessä mukana”, sanoo Kiillon asiakaspalvelupäällikkö Tero Mäkinen.

”Lisäksi sain oivalluksia sen suhteen, miten meidän kannattaa opettaa ja esitellä liimaukseen liittyviä asioita”, Kotanen sanoo.

Trendeinä asiakaslähtöisyys, puurakentaminen ja liimaus mekaanisten liitosten vaihtoehtona

Kiillon asiantuntijoiden mukaan liimauksen kiinnostavimmat trendit asiakaslähtöisyyden lisäksi ovat tällä hetkelläpuurakentaminen ja liimauksen tarjoaminen vaihtoehdoksi mekaanisille liitoksille.

”Liimausta voidaan tarjota yhä useammin vaihtoehdoksi mekaanisille liitoksille. Näin voimme auttaa asiakkaitamme tekemään esimerkiksi kevyempiä, turvallisempia ja paremmin kierrätettäviä tuotteita”, Rinne toteaa.

Puurakentaminen tarjoaa kiinnostavia näkymiä kansainvälisestikin. Suomen puurakentamisessa pitäisikin nyt päästä irti siitä ajatuksesta, että tehdään pilottikohteita, ja ryhtyä sen sijaan toden teolla tehokkaaseen teolliseen tuotantoon”, Mäkinen sanoo.