Kiilto Oy:ssä tehdään Aktiivisen Työpaikan Sertifiointi kahden vuoden välein. Vuonna 2016 toteutetussa sertifioinnissa yllettiin huipputulokseen. Kiillon tulos oli 90 % maksimituloksesta (v. 2014 83 %). Tulos on valtakunnallisessakin vertailussa huipputasoa.

Aktiivisen Työpaikan Sertifiointi on henkilöstöliikunnan arvioinnin ja kehittämisen väline, ja sen tärkeimpänä tavoitteena on antaa osallistuville organisaatioille palautetta henkilöstöliikunnan eri osa-alueista ja toiminnan tasosta. Sertifioinnista vastaa Valo (Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio) yhdessä liikunnan aluejärjestöjen kanssa. Sertifikaatti myönnetään, kun organisaatio yltää vähintään tasoon 50 % maksimista.

Lisää hyvinvointia toimintaa kehittämällä

Työhyvinvointiohjelmamme yhtenä tavoitteena on, että sertifioinnin tulos yltää aina edellistä sertifiointia paremmalle tasolle. Tämä tavoite on nyt saavutettu jokaisessa Kiilto Oy:n neljässä sertifioinnissa määrätietoisella ja pitkäjänteisellä työhyvinvointitoiminnan kehittämisellä. Täydet pisteet sertifioinnissa saimme mm. yhteistyöstä työterveyshuollon kanssa, liikuntaan aktivoinnista sekä seurantajärjestelmistä. Kehitettävää löytyy vielä mm. liikunnan asemasta, johtamisesta ja resurssoinnista sekä liikunnan olosuhteista. Laakereille ei siis jäädä lepäämään, vaikka henkilöstöliikuntatoimintamme on jo tunnustetusti erittäin hyvällä tasolla.

Tunnisteet
kiilto oy