Tuotekehityspäällikkö Soilikki Kotasen työssä tarvitaan luovuutta ja rohkeutta kokeilla uutta. Monipuolinen ja haastava työ motivoi, koska omalla osaamisella voi luoda uusia ratkaisuja asiakkaiden ongelmiin.

"Parasta työssäni on se tunne, joka tulee tuotekehitysprojekteissa syntyvistä oivalluksista", Kotanen kertoo.

Kotasen vetämä tiimi kehittää kaksikomponenttisia polyuretaaniliimoja teollisuuden tarpeisiin. Tuotekehitystyö ei ole yksinäistä puurtamista, vaan parhaat ratkaisut syntyvät toimivalla yhteistyöllä.

"Kun projektia tehdään asiakkaalle, kehitettävälle tuotteelle on jo valmiiksi selkeä tarve. Tuotteet menevät heti käyttöön, joten oma työpanos tuntuu tärkeältä."

Yhteistyössä on voimaa

Kotasta motivoi työssä uuden keksiminen ja vanhan kehittäminen. Työn monipuolisuus, mahdollisuus vaikuttaa omaan työnkuvaan ja sujuva yhteistyö eri osastojen välillä vaikuttavat työssä viihtymiseen. Myös asiantuntevat työkaverit ja Kiillon työilmapiiri saavat häneltä kiitosta.

"Kun ideoita pallotellaan yhdessä, lopputuloksena voi syntyä ihan uusia oivalluksia", Kotanen toteaa.

Tunnetut tuotteet ja kotimaisuus houkuttelivat

Työnhakuvaiheessa Kotasta kiinnostivat Kiillossa monipuolinen tuotekehitys, tunnetut tuotteet ja kattava tuotevalikoima. Kiillon työhyvinvointitoiminnan laajuus oli hänelle positiivinen yllätys.

"Minulle kotimaisuus on tärkeä tekijä", Kotanen painottaa. "Haluan olla kehittämässä suomalaisia tuotteita ja siten mukana luomassa työpaikkoja ja hyvinvointia Suomeen."

Tunnisteet
uratarinat