Muistilista

  • Voit lisätä muistilistalle tuotteita.

Lähettämällä muistilistan sähköpostiisi, saat kyseisten tuotteiden tuote-esitteen ja käyttöturvallisuustiedotteen PDF-muodossa.

LähetäTulosta

Kiilto Plan Universal 4–30 mm

Itsetasoittuva, pumpattava lattiatasoite sisätiloihin. Matala-alkalinen. Sementtisideaineinen.

Edut ja ominaisuudet

  • pumpattava
  • valmis pinta päällystettäväksi
  • riittoisuus 1,6 kg/m²/mm

Käyttöala

Pumppaamalla tehtäviin betonilattioiden tasoituksiin sisätiloissa ennen päällysteen kiinnitystä. Suositeltavat kerrosvahvuudet ovat 4–30 mm. Tasoitettavaksi soveltuvia tiloja ovat asunnot, konttorit ym. julkiset tilat. Yli 30 mm:n tasoituksiin suositellaan käytettäväksi esimerkiksi pumpattavaa oikaisutasoitetta Plan Base, Kiilto Lattialämmitystasoitetta tai Maxirapid pikatasoitetta. Pinnoitteeksi soveltuvat yleisesti markkinoilla olevat lattiapäällysteet, kuten kivi- ja keraamiset laatat sekä muovi-, linoleum-, korkki- ja tekstiilipäällysteet. Lisäksi soveltuvat parkettilattiat pois lukien alustaansa liimattavat puulattiat (mosaiikki- ja sauvaparketit), jotka suosittelemme liimattavaksi suoraan riittävän lujaan betoni- tai vanerialustaan.

Aluslattian on oltava puhdas, kiinteä ja luja. Ns. sementtiliima, vanhat heikot tasoitteet, liimajäänteet ja maaliroiskeet ym. epäpuhtaudet poistetaan hioma-koneella, jyrsimällä tai sinkopuhdistamalla sekä lattia imuroidaan huolellisesti. Tasoitettavat alustat käsitellään ohennetulla Kiilto Start Primerilla (1 osa primeria/4 osaa vettä) ennen tasoitusta. Erittäin imukykyiset aluslattiat käsitellään kahteen kertaan. Pohjustusaine harjataan alustaan ½–24 tuntia ennen tasoitteen levittämistä (pohjustusainelam-mikoiden syntymistä monttukohtiin tulee välttää). Tasoitettava alue rajataan ja massan pääsy läpivienteihin estetään tiivistyslistoilla/tiivistysmassalla. Lisäksi mahdolliset vuotokohdat tiivistetään esim. vuorivillalla ennen pumppauksen aloittamista.

Matala-alkalinen tasoitekerros suojaa liimaa ja muovipäällystettä betonin alkalisen kosteuden aiheuttamilta vaurioilta. Tutkimuksissa on osoitettu 5 mm tasoitekerroksen suojaava vaikutus.

Riittoisuus

Menekki on n. 16 kg jauhetta/m2 kerrospaksuuden ollessa 10 mm.

Pakkaus­koko

EAN-koodi

25 kg 6411512027258
Pakkaus­koko 25 kg
EAN-koodi 6411512027258
 

Tyyppi/sideaine

muovi-sementti-kvartsiperustainen jauhe

pH

pH <11 (matala-alkalinen)

Tartuntalujuus

>1,0 MPa, EN13813

Puristuslujuus

C16 (C >16 MPa), EN 13813

Taivutuslujuus

F5 (F >5 MPa), EN 13813

Kutistuma

≤ 0,4 ‰ (23 ºC, 50 % RH )

Sekoitussuhde

5,5–6,0 litraa/25 kg säkki

Viskositeetti

Leviävyys 135–145 mm ( EN 12706)

Luokitukset ja sertifioinnit

CT-C16-F5 ( EN13813), M1

Työskentelyaika

Valmiiksi sekoitettu massa on käytettävä 20 minuutin kuluessa sekoituksesta.

Käyttölämpötila

+10 –25 °C

Pakkauskoot

25 kg ja 1000 kg säkki

Alustan kosteus

betoni < 90 % RH.

Riittoisuus

Menekki on n. 16 kg jauhetta/m2 kerrospaksuuden ollessa 10 mm.

Kerrosvahvuus

4–30 mm

Kävelynkestävä

n. 8 tuntia

Max. raekoko

n. 0,5 mm

Pinnoituskuiva

pinnoituskuiva n. 2 viikon kuluttua tasoittamisesta normaalissa huonelämpötilassa

Varastointi

Avaamattomana kuivassa tilassa 6 kuukautta

Käyttöohje

Tasoitejauhe sekoitetaan tasaiseksi juoksevaksi massaksi tarkoitukseen soveltuvalla automaattisekoittajalla. Massan valmistamiseen käytetään viileää (+10–20 °C) puhdasta vettä, kylmän jauheen sekoittamisessa voidaan kuitenkin käyttää lämmintä vettä (max. +35 °C). Pumpattavan massan ja alustan minimilämpötila on +10 °C, jotta varmistetaan tasoitteen normaali lujuuden kehitys. Yli +25 °C:n lämpötilaa tulee välttää. Korkea lämpötila lyhentää olennaisesti työskentelyaikaa ja sitä kautta myös tuotteen leviävyyttä. Valmis massa pumpataan levityspaikalle kumiletkussa, josta se levitetään lattialle leveinä kaistoina. Kaistojen maksimileveys riippuu mm. pumppausnopeudesta, kerrosvahvuudesta, pumppausolosuhteista jne. Yli 10 metriä leveitä kaistoja ei tulisi pumpata. Rajapintojen yhteensulamista voidaan auttaa esim. teräslastalla. Pumppauksen loputtua laitteet puhdistetaan välittömästi puhtaalla vedellä. Työsaumat ja mahdolliset ilmarakkulat voidaan poistaa hiomalla 2–3 vuorokauden kuluttua tasoittamisesta. Alusrakenteessa olevien liikuntasaumojen kohdalle tehdään liikuntasauma myös tasoitteeseen. Muihin kohtiin mahdollisesti tehtävien liikuntasaumojen tarve tulee arvioida tapauskohtaisesti. Tasoitekerroksen kuivumista ei saa nopeuttaa esim. lämmön tai tuuletuksen avulla. Liian nopea kuivuminen voi aiheuttaa hiushalkeamia. Mikäli tasoitetussa huoneessa on normaalia korkeampi lämpötila tai hyvin alhainen suhteellinen kosteus tai jos aurinko pääsee suoraan lämmittämään tasoitepintaa, on lattia syytä peittää suojapeitteellä heti kun sen päällä voidaan kävellä. Lattia tulee päällystää mahdollisimman aikaisessa vaiheessa tasoitteen kovettumisen ja kuivumisen jälkeen, jolloin vältetään pinnan ”ylikuivuminen” ja poistetaan tasoitteen halkeiluvaara. Soveltuu tasoitteeksi myös maalattaviin lattioihin toissijaisissa, kevyesti rasitetuissa tiloissa, mutta ei esimerkiksi autotallin, märkätilojen tms. tilojen lattioissa. Vedeneristettäviin tiloihin, kuten esim. kylpyhuoneiden lattiat, tasoitus tehdään vedeneristeen alapuolelle. Ei sovellu kohteisiin, jotka ovat jatkuvasti veden alla, esim. uima-altaat. Huom! Varottava liian suuren vesimäärän käyttöä.

Ympäristö ja turvallisuus

Vältä tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen kanssa, käytä suojakäsineitä. Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen hävityksestä lisää nettisivuillamme.

M1CELEEDNordic EcolabelAvainlippu