Toimintaamme ohjaavat seuraavien sertifioitujen hallintajärjestelmien periaatteet:

  • ISO 9001 -laadunhallintajärjestelmä
  • ISO 14001 -ympäristöjärjestelmä
  • OHSAS 18001 -työterveys- ja -työturvallisuusjohtamisjärjestelmä

Sertifioidut hallintajärjestelmät kattavat tuotekehityksen, valmistuksen, markkinoinnin, jakelun sekä asiakaspalvelu-, varastointi- ja materiaalitoiminnot. Sertifikaatit voit lukea ja tulostaa täältä.

Olemme myös sitoutuneet ISO 26000 - yhteiskuntavastuun standardin periaatteisiin ja Responsible Care – Vastuu Huomisesta -ohjelmaan. Responsible Care on kansainvälinen kemianteollisuuden ympäristö-, terveys- ja turvallisuusohjelma.