Kemikaaliturvallisuus on tärkeä asia, joka koskettaa kaikkia. Seuraamme tarkasti lainsäädäntömuutoksia ja haluamme olla tekemässä turvallisempaa ja ympäristöystävällisempää kemianteollisuutta. Pyrimme omaehtoisesti poistamaan haitallisia kemikaaleja tuotteistamme ja vastaamaan erilaisiin luokitusvaatimuksiin, kuten joutsenmerkki.

Kemikaaliturvallisuuden alle linkittyy monta asiaa Kiillossa. Siihen sisältyy muun muassa turvallinen kemikaalien ja pesuvesien käsittely tuotannossa, turvallinen lastaaminen tai vaikka kemikaalien pakkaaminen. Kemikaaliturvallisuustyömme takaa käyttäjälle turvallisen tuotteen, jonka varoitusmerkinnät ja käyttöturvallisuus-tiedotteet ovat viimeisten määräysten mukaiset.

Tarjoamme asiakkaillemme myös tuoteturvallisuuskoulutusta, kuten esimerkiksi opastusta isosyanaattien turvalliseen käyttöön.

Ota yhteyttä tuoteturvallisuusosastoomme kemikaaliturvallisuuteen liittyvissä asioissa, sähköposti: productsafety(at)kiilto.com.


Kiilto Oy:n toimintaohjeet lähiseudun asukkaille mahdollisessa suuronnettomuustilanteessa