Vastuu ympäristöstä ja turvallisuudesta on erottamaton osa Kiillon päivittäistä toimintaa ja sitä ohjaavia toimintaperiaatteita, organisaatiokulttuuria ja strategioita.

Tuotteemme syntyvät huolellisen elinkaarisuunnittelun tuloksena

Ympäristö- ja turvallisuusvastuu on määräävä tekijä tuotteidemme kehityksessä ja elinkaarisuunnittelussa, aina raaka-aine- ja pakkausvalinnoista, tuotantoon, jakeluun, käyttöön ja pakkausten ja tuotejäämien hävittämiseen asti. Tuotekehityksen rooli tuoteketjun vastuullisuudessa on merkittävä, ja panostamme siihen vahvasti.

Vastuu ympäristöstä

Huomioimme tuotesuunnittelussamme alan uusimmat turvallisuuteen ja ympäristömyönteisyyteen liittyvät kehityssuuntaukset, sillä juuri tuotteillamme voimme eniten vaikuttaa tulevaisuuden ympäristökehitykseen. Toimimme aktiivisesti kemianalan ympäristöjärjestöissä ja osallistumme ajankohtaisiin hankkeisiin.

Vastuu asiakkaan terveydestä ja turvallisuudesta

Tuotekehityksemme pyrkii aina valitsemaan tuotteisiimme sellaisia raaka-aineita, jotka ovat käyttäjille ja ympäristölle mahdollisimman haitattomia. Seuraamme tarkasti ja pyrimme ennakoimaan kemikaaleihin liittyviä lainsäädännöllisiä muutoksia.

Usein toive turvallisemman tuotteen kehityksestä tulee suoraan asiakkaalta. Lue Parmarine Oy:n tarina siitä, miten uusi, meidän kanssamme yhteistyönä kehitetty liima teki heidän työnsä turvallisemmaksi.