Sitoudumme liiketoiminnassamme rehellisyyteen, korruptionvastaisuuteen ja toimintaamme liittyvien lakien, viranomaismääräysten ja –ohjeiden noudattamiseen. Edellytämme alihankkijoidemme ja toimittajiemme noudattavan Kiillon ostotoiminnan eettistä toimintaohjeistusta (Supplier Code of Conduct), joka sisältää linjaukset muun muassa lakien noudattamisesta, lahjonnasta ja hyvästä liiketavasta:

Kiilto Supplier Code of Conduct