Muistilista

  • Voit lisätä muistilistalle tuotteita.

Lähettämällä muistilistan sähköpostiisi, saat kyseisten tuotteiden tuote-esitteen ja käyttöturvallisuustiedotteen PDF-muodossa.

LähetäTulosta

 

 

FORSKNINGS OCH UTVECKLING ÄR GRUNDEN TILL ALLT

 

Kiilto utför sin forskning och utveckling i Finland. Nya, innovativa produkter, koncept och tjänster uppfyller kundernas föränderliga krav som ställs på, nya material, lagstiftning och miljökriterier i olika sektorer.
 

PRODUKTSÄKERHET

Kiilto´s verksamhet är certifierade och KiiltoClean Oy har tilldelats följande certifikat: ISO 14001 Miljöledningssystem, ISO 13485 Medicintekniska produkter – Ledningssystem för kvalitet, OHSAS 18001 Ledningssystem för arbetsmiljö. I vår verksamhet följer vi även principerna i kemikalieindustrins internationella Responsible Care- program.