Kiilto Oy

Organisaation oma energiankulutus KII.JPG

Vuosi 2018: Tuotannon hukkalämmön talteenotto ja maalämpö ovat vähentäneet energiankulutustamme. 

Biopohjaisten raaka_aineiden KII.JPG

Tavoite: kasvava osuus.

Energiaintensiteetti KII.JPG

Tavoite: laskeva trendi. Energiaintensiteetin vuosittaiseen suuruuteen vaikuttaa suuresti vuodenaikojen lämpötilavaihtelut.

Kokonaisvedenotto lähteittäin KII.JPG

Tavoite: Vähentää muun kuin valmistukseen menevän veden kulutuksen osuutta kokonaiskulutuksesta.

Jätteiden määrä käsittelytavan mukaisesti KII.JPG

 

KiiltoClean Oy

Tavoite: laskeva trendi