Muistilista

  • Voit lisätä muistilistalle tuotteita.

Lähettämällä muistilistan sähköpostiisi, saat kyseisten tuotteiden tuote-esitteen ja käyttöturvallisuustiedotteen PDF-muodossa.

LähetäTulosta


Ympäristövastuu


Vastuu ympäristöstä

Tuotekehityksemme etsii jatkuvasti ympäristöä vähemmän kuluttavia raaka-aineita ja pakkausmuotoja, sekä tutkii mahdollisuuksia hyödyntää kierrätettyjä, muun teollisuuden sivutuotteena syntyviä raaka-aineita. Lopetettuamme liuottimien käytön Lempäälän tuotantolaitoksessamme (2017) ja kasvattamalla turvallisuusluokiteltujen tuotteiden myyntiä parannamme työ- ja asiakasturvallisuutta niin omassa työympäristössämme kuin asiakkaillamme.

Tuotannossamme investoimme ympäristöä huomioivaan teknologiaan sekä puhtaisiin ja energiaa säästäviin tuotantoprosesseihin.

Huolehtimalla energia- ja materiaalitehokkuudestamme teemme oman osamme ilmastonmuutoksen torjunnassa sekä edistämme kestävää kehitystä. Kiertotalouden tehostamisella sekä biopohjaisilla raaka-aineilla vähennämme uusiutumattomien luonnonvarojen käyttöä, samoin kuin vähentämällä ja hyödyntämällä tuotannossamme syntyviä jätteitä voimme pienentää tuotantomme ympäristöjalanjälkeä.

Bonsky