Ympäristö- ja tuoteturvallisuusvastuuta ohjaavat politiikat ja sitoumukset

Kemikaalilainsäädäntö ohjaa Kiillon ja KiiltoCleanin toimintaa. Molemmat yritykset seuraavat tarkasti kemikaaleihin liittyviä lainsäädännöllisiä muutoksia kuten luvanvaraisuutta ja mahdollisia kieltoja. Ennakoiminen on tärkeää, jotta tuotteet sekä niiden merkinnät ja käyttöturvallisuustiedotteet ovat ajantasaisia.

Tärkeä kemianteollisuuden lainsäädännön väline on REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals), eli Euroopan unionin asetus kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista ja lupamenettelyistä. Kemikaalien jatkokäyttäjinä Kiillon ja KiiltoCleanin tehtävä on varmistaa, että toimittajat ovat rekisteröineet käytettävät raaka-aineet Euroopan kemikaaliviraston ylläpitämään yhteiseurooppalaiseen rekisteriin. Rekisteri-ilmoitukseen liittyy aineiden vaaraominaisuuksien ja käytöstä aiheutuvien riskien arviointi sekä turvalliseen käyttöön ohjaavien merkintätietojen antaminen. Sertifioidut hallintajärjestelmämme ISO 14001, OHSAS 18001 ja ISO 9001 kattavat tuotekehityksen, valmistuksen, markkinoinnin, jakelun sekä asiakaspalvelu-, varastointi- ja materiaalitoiminnot. Voit lukea ja tulostaa sertifikaatit tästä.

Olemme sitoutuneet ISO 26000 - yhteiskuntavastuun standardin periaatteisiin ja Responsible Care – Vastuu Huomisesta -ohjelmaan. Responsible Care on kansainvälinen kemianteollisuuden ympäristö-, terveys- ja turvallisuusohjelma.

Kiillon laatupolitiikka sisältää myös ympäristöjohtamisen periaatteet. Laatupolitiikkaa johtaa toimitusjohtaja ja se tarkastettiin viimeksi vuonna 2017. Laatupolitiikka kattaa kaikki Kiillon toimipisteet.

Tavoitteenamme on jatkuvasti kasvattaa ympäristö- ja turvallisuusluokiteltujen tuotteiden osuutta. Ympäristöturvallisuuteen liittyviä luokituksia, jotka liittyvät Kiillon tuotteisiin ovat Joutsenmerkki, CE-merkintä, M1 –luokitus ja LEED.

Jaa tämä sivu