Valitusmekanismit ja epäkohdista ilmoittaminen

Ympäristövastuun valvonnan tärkeimpiä työkaluja Kiillossa on poikkeamaraportointi. Raportoida voi kuka tahansa yhtiön henkilöstöstä tai sen toimitusketjun ihmisistä havaitessaan ympäristöön vaikuttavan tapahtuman. Jokainen raportoitu tapahtuma käsitellään sisäisessä asiantuntijaryhmässä, joka määrittää tarvittavat toimenpiteet ja seurannan.

Turvallisuushavaintojen kautta Kiilto etsii yhdessä henkilöstönsä kanssa toiminnassa näkyviä mahdollisia turvallisuuspuutteita ja kehitystarpeita, jotka liittyvät osaltaan myös ympäristövastuuseen. Tavoitteena on, että jokainen kiiltolainen tekisi vähintään yhden turvallisuushavainnon vuoden aikana. Parhaat havainnot palkitaan.

Jaa tämä sivu