Valitusmekanismit ja epäkohdista ilmoittaminen

Ympäristövastuun valvonnan tärkeimpiä työkaluja on Kiillon poikkeamaraportti, jonka voi täyttää kuka tahansa yhtiön henkilöstöstä tai sen toimitusketjun ihmisistä havaitessaan ympäristöön vaikuttavan tapahtuman. Poikkeamaraportti käsitellään lähimmässä Kiillon toimipisteessä ja se raportoidaan eteenpäin yhtiön ympäristöjohdolle.

Turvallisuushavaintojen kautta Kiilto etsii yhdessä henkilöstönsä kanssa toiminnassa näkyviä mahdollisia turvallisuuspuutteita ja kehitystarpeita, jotka liittyvät osaltaan myös ympäristövastuuseen. Tätä varten esimerkiksi tuotannon työntekijöillä on taskuissaan vihot, joihin he voivat kirjata työturvallisuuteen liittyviä havaintoja osana päivittäistä työtään. Työsuojelun RC-ryhmä valitsee vuosittain palkittavat turvallisuushavainnot. Tavoitteena on, että jokainen kiiltolainen tekisi vähintään yhden turvallisuushavainnon vuoden aikana.

Jaa tämä sivu