Valitusmekanismit ja epäkohdista ilmoittaminen

Taloudelliseen vastuuseen liittyvien huomioiden saattaminen yhtiön johdon tietoon tapahtuu normaalin esimiestyön kautta. White Book –ohjeessa on myös selvennetty niitä menettelytapoja, joihin työntekijän tulee ryhtyä, mikäli hän havaitsee esimerkiksi korruptioon liittyvää toimintaa. Vuosittaisella henkilöstötutkimuksella kerätään myös taloudelliseen vastuuseen liittyviä havaintoja.
Jaa tämä sivu