Avainlippu

Kestofol RH

Käyttöala

Kestofol RH on erittäin nopeasti sitova dispersioliima PVC- ja sopivasti
primeroitujen polyolefiinifolioiden profiilipinnoitukseen puuperustaista
materiaalia oleville soiroille. Liimalla saadaan hyvä, tasainen pinnan laatu.

Pakkaus­koko
Tuote­koodi
Kestofol RH 15 kg T1714.015  
Kestofol RH IBC cont T1714.994  
Pakkaus­koko Kestofol RH 15 kg
Tuote­koodi T1714.015
 
Pakkaus­koko Kestofol RH IBC cont
Tuote­koodi T1714.994
 
pH

7

Varastointi

Avaamattomana +20 °C lämpötilassa 12 kuukautta. Pitkän varastoinnin jälkeen sekoitettava ennen käyttöä.

Viskositeetti

32 000 mPas (Brookfield RVT, 6/20, 20°C)

Ilman kosteus

50...60 %

Tyyppi/sideaine

EVAC

Liiman levitysmäärä

80...120 g/m

Käyttölämpötila

+18...+25 °C

Käyttöohje

Avoimeen aikaan ja sitomisnopeuteen vaikuttavat voimakkaasti liimausolo- suhteet, kuten puumateriaalin ja ilman kosteus, lämpötila, imukyky ja liiman levitysmäärä, joten antamiamme arvoja voidaan pitää vain lähtökohtana. Riittävän pitkän puristusajan määrittämiseksi ja liimasauman lujuuden varmistamiseksi tulee tehdä asiaankuuluvat testit ennen tuotantomittakaavaista käyttöä. Korotettu lämpötila lyhentää tarvittavaa puristusaikaa.
Liimattaessa tulee huomioida folionvalmistajan ohjeet. Liimattavien pintojen
tulee olla puhtaat pölystä, rasvasta yms. Liima levitetään kalvoon veitsi- tai telalevittimellä. Liimoituksesta haihdutetaan vettä haihdutustunnelin ja/tai infra-punasäteilijän avulla. Näin aikaansaatu tarramainen, lämmin liimapinta puristetaan painerullaston avulla pinnoitettavan soiron ympäri.

Ympäristö ja turvallisuus

Vältä tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen kanssa, käytä suojakäsineitä. Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen hävityksestä lisää nettisivuillamme.

Avainlippu